YÜKSEK TİCARETLİ

YÜKSEK TİCARETLİLER BEYOĞLU SÖYLEŞİLERİ 27.11.2004

11 Ocak 2013

Derneğimiz İstanbul şubesinin 2004-2005 çalışma programı kapsamında Beyoğlu söyleşilerinin ilki 27 Kasım 2004 Cumartesi günü Galatasarayda ki dernek lokalinde yapıldı

Eski çalışma genel müdürü Sn .Ahmet Temurlenk’in konuk olduğu söyleşide;

‘Yeni İş Yasası,Sözleşme türleri,İş güvencesi ile ilgili uygulamaları değişiklilleri anlatıldı.

Üyelerin ve yönetimin elele vermesi, Beyoğlu söyleşilerinin marka olması,süreklilik arzetmesi dilekleriyle toplantı bitirildi.