YÜKSEK TİCARETLİ

VERGİ DAVALARI EĞİTİMİ 26-27-28-ŞUBAT 2015

16 Şubat 2015

VERGİ DAVALARI VE  UYUŞMAZLIKLARI EĞİTİMİ 26-27-28 ŞUBAT 2015 TARİHLERİNDE YAPILACAK…

Derneğimiz ve İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK) işbirliği ile  26-27-28 Şubat 2015 tarihlerinde; Yüksek Ticaretliler Lokalinde “Vergi Davaları ve Uyuşmazlıkları Eğitimi” yapılacak.Eğitmenliğini Mali Müşavir Rıza BEYAZDUMAN’ın üstlendiği Eğitim üç gün sürecek ve elde edilen gelirler eğitim amaçlı kullanılacaktır.

BAŞVURU VE KAYIT:
0212-231 03 94 —- 0533-492 48 91
e-Mail: marmaradernek@gmail.com
istanbulsube@yuksekticaretli.org

ÜCRET :250 TL.(KDV ve öğle yemeği dahil)
ELDE EDİLEN GELİRLER EĞİTİM ÇALIŞMALARI VEYA ÖĞRENCİ BURSLARI İÇİN KULLANILACAKTIR.

EĞİTİM HAKKINDA AÇIKLAMA
————————–——————
VERGİ İHTİLAFLARININ GELİR İDARESİ NEZDİNDE VE İDARE MAHKEMELERİNDE YADA VERGİ MAHKEMELERİNDE AÇILMIŞ GERÇEK DAVALARDAN ÖRNEKLERLE BİRE BİR ÇÖZÜM YOLLARI UYGULAMALI 20 SAATLİK KARİYER ÇALIŞMASI…

-Vergi problemleri ve çözüm yollarının genel anlatımı.

-Müfettiş, vergi dairesi müdürlerinin düzenledikleri raporların iyi okunması.

-Uzlaşma yada uzlaşmamaya karar vermek.

-Çeşitli vergi problemleri karşısında:Vergi dairesinden düzenleme talepleri olumsuzluklar da Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde şikayet yoluna başvurmak netice alınmadığında Vergi Mahkemesine dava açmak.

-Müfettiş,Müfettiş Yardımcısı,Hesap Uzmanı ve Vergi Dairesi Müdürlerinin düzenledikleri Raporlara İdare Mahkemelerinde ve Vergi Mahkemeleri nezdinde davalar açmak ve bu davaları yürütmek.

-Açılmış davalarda davalı idarenin verdiği savunmalara cevap vermek yada vermemek.

-Dava açma süreleri.

-Verilmiş mahkeme kararını Temyiz aşamasında Danıştay’a taşımak.

-Danıştay kararını tashihi karar (Karar düzeltme talebinde bulunma)

-Kazanılan davanın Danıştay dan olumlu(onaylı) gelmesi halinde Vergi Dairesinden davalık borçların silinmesini talep etmek.
-Kaybedilen davalarda davanın Danıştay safhasında incelenmesi sırasında talep edilen vergi ve ceza ödeme emirlerine yürütmeyi durdurmalı açılacak davalar(6183 sayılı AATUH Kanun)

-İdare Mahkemesi,Vergi Mahkemelerinde açılacak dava dilekçelerinden örnekler.

-Temyiz ve Tahshihi karar dilekçeleri örnekleri.

-İhtirazi Kayıtla Dava açma örnekleri.

-Sahte ve Yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma hallerinde savunma yolları.

-Hatalı Tebligatlara karşı itiraz ve dava kazanma yolları.

-Vergi hatasının tespiti halinde düzeltme,şikayet ve her safhasında(dava safhasında,Danıştay safhasında hatta karar düzeltme safhasında dava açılabileceği).

-Pratik olarak her katılımcı meslek mensubu arkadaşlara bire bir dava açtırmak ve kesin sonuca varabilecek şekilde neticelendirmeyi sağlamak.

-Birçok açılmış dava örneklerinin incelenmesi.