YÜKSEK TİCARETLİ

VERGİ DAVALARI EĞİTİMİ 29-30 OCAK 2015

1 Şubat 2015

VERGİ DAVALARI VE UYUŞMAZLIKLARI EĞİTİMİ’NİN İKİNCİSİ TAMAMLANDI…

Vergi ihtilaflarının Gelir İdaresi nezdinde ve İdare Mahkemelerinde yada Vergi Makemelerinde açılmış gerçek davalardan örneklerle bire bir çözüm yolları uygulamalı 16 saatlik kariyer çalışması olarak  planlanan Vergi Davaları ve Uyuşmazlıkları Eğitimi’nin ikincisi 29-30 Ocak 2015 tarihlerinde Yüksek Ticaretliler Lokalinde tamamlandı.

Eğitmenliğini Mali müşavir Rıza BEYAZDUMAN’ın üstlendiği Eğitim; Derneğimiz İstanbul Şubesi ve İstanbul Yüksek TicaretlilerVakfı tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi.

Eğitim sonrası tüm katılımcılara Sertifikaları Derneğimiz adına İstanbul Şube Başkanı Hayrettin ERYILMAZ ve İSTİVAK Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TOPAL ve Eğitmenimiz Rıza BEYAZDUMAN tarafından takdim edildi.

EĞİTİM’DE ELE ALINAN KONULAR.

-Vergi problemleri ve çözüm yollarının genel anlatımı.

-Müfettiş, vergi dairesi müdürlerinin düzenledikleri raporların iyi okunması.

-Uzlaşma yada uzlaşmamaya karar vermek.

-Çeşitli vergi problemleri karşısında:Vergi dairesinden düzenleme talepleri olumsuzluklar da Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde şikayet yoluna başvurmak netice alınmadığında Vergi Mahkemesine dava açmak.

-Müfettiş,Müfettiş Yardımcısı,Hesap Uzmanı ve Vergi Dairesi Müdürlerinin düzenledikleri Raporlara İdare Mahkemelerinde ve Vergi Mahkemeleri nezdinde davalar açmak ve bu davaları yürütmek.

-Açılmış davalarda davalı idarenin verdiği savunmalara cevap vermek yada vermemek.

-Dava açma süreleri.

-Verilmiş mahkeme kararını Temyiz aşamasında Danıştay’a taşımak.

-Danıştay kararını TASHİHİ karar (karar düzeltme talebinde bulunma)

-Kazanılan davanın Danıştay dan olumlu(onaylı) gelmesi halinde Vergi Dairesinden davalık borçların silinmesini talep etmek.
-Kaybedilen davalarda davanın Danıştay safhasında incelenmesi sırasında talep edilen vergi ve ceza ödeme emirlerine yürütmeyi durdurmalı açılacak davalar(6183 sayılı AATUH Kanun)

-İdare Mahkemesi,Vergi Mahkemelerinde açılacak dava dilekçelerinden örnekler.

-Temyiz ve Tahshihi karar dilekçeleri örnekleri.

-İhtirazi Kayıtla Dava açma örnekleri.

-Sahte ve Yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma hallerinde savunma yolları.

-Hatalı Tebligatlara karşı itiraz ve dava kazanma yolları.

-Vergi hatasının tespiti halinde düzeltme,şikayet ve her safhasında(dava safhasında,Danıştay safhasında hatta karar düzeltme safhasında dava açılabileceği.

-Pratik olarak her katılımcı meslek mensubu arkadaşlara bire bir dava açtırmak ve kesin sonuca varabilecek şekilde neticelendirmeyi sağlamak.

-Birçok açılmış dava örneklerinin incelenmesi.