YÜKSEK TİCARETLİ

TÜRKİYE XIII.VERGİ KONGRESİ 08-09 NİSAN 2016

11 Haziran 2016

İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneği                                                                         

TÜRKİYE XIII.VERGİ KONGRESİ                                                               

“Ekonomik Kalkınma ve Vergileme (OECD ve Türkiye)”  

08 – 09 Nisan 2016 Marmara Üniversitesi Rektörlüğü -Sultanahmet/İSTANBUL

”ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ  VE ÇANAKKALE’DE ŞEHİT DÜŞEN YÜKSEK TİCARETLİ’LERİN ANISINA”

1. Gün – 8 Nisan 2016
Oturum Başkanı: Saffet Açıkgöz (İSTİVAK Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı)
AÇILIŞ KONUŞMALARI:
Prof. Dr. Şahamet Bülbül (M.Ü. İktisat Fakültesi Dekanı)
Prof. Dr. Nuran Cömert (M.Ü. İşletme Fakültesi Dekanı)
Hikmet Kabuk ( Y.M.M. -İst. Yük. Tic. ve M.Ü.İ.İ.B.F. Mezunları Derneği Genel Başkanı)
KONGRE SUNUM KONUŞMASI:
İbrahim Çağlar (İTO Başkanı)
PROTOKOL KONUŞMALARI
Maliye Bakanı (Teşrifleri halinde)
Prof. Dr. M. Emin Arat (Marmara Üniversitesi Rektörü)
Nail Sanlı (Y.M.M. – TÜRMOB Genel Başkanı)

I. OTURUM (11.00 – 13.00)
KONU: Ekonomik Gelişmişlik ve Vergi Uygulamaları: Mükellef Hakları, Vergi Yükü ve Teşvik Sisteminin OECD Karşılaştırması
Oturum Başkanı: Sezai Onaral (YMMiİYMMO Başkanı)
Konuşmacılar:
Faruk Gözübüyük (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı)
Prof. Dr. Gülay Yılmaz (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Dr. Bumin Doğrusöz (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Mustafa Çamlıca (Y.M.M. Ernst&Young Türkiye Başkanı)
Tartışma (13.00 – 13.30) Yemek (13.30 – 14.30)

II. OTURUM (14.30 – 16.30)
KONU: Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Vergi Uygulamaları: Mükellef Beklentileri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım Ekren (İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. S. Ateş Oktar (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Mustafa Akpınar (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Grup Başkanı)
Oğuz Çetinkaya (Avukat – Mükellef Hakları Koruma Derneği Başkanı)
Kazım Yılmaz (Y.M.M. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Denetim Kurulu Başkanı)
Tartışma (16.30 – 17.00)

2. GÜN 9 NİSAN 2016
III. OTURUM (10.00 – 12.30)
KONU: OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Yoksulluk, Yolsuzluk, Rant Ekonomisi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (Marmara Üniversitesi Eski Rektörü)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. İzzettin Önder (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Dr. Veysi Seviğ (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Yücel Akdemir (S.M.M.M. – TÜRMOB Genel Sekreteri)
Nedim Şener (Gazeteci – Yazar)
Tartışma (12.30 – 13.00) Yemek (13.00 – 14.00)

IV. OTURUM (14.00 – 16.00)
KONU: Ulusal ve Küresel Boyutları ile Vergi, Muhasebe, Denetim İlişkileri ve Kayıtdışılık
Oturum Başkanı: Dr. Yahya Arıkan (İSMMMO Başkanı)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Cemal İbiş (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Osman Dereli (KGK Başkan Yardımcısı)
Ali Tahtacı (Vergi Müfettişi, istanbul VMD Başkan Yardımcısı)
Haluk Yalçın (S.M.M.M. PWC Türkiye Başkanı)

Tartışma (16.00 – 18.00)
V. OTURUM (16.30 – 18.00)
KONU: Değerlendirme
Oturum Başkanı: Mehmet Şahan (YMM-İst. Yük. Tic. M.Ü.İ.İ.B.F. Mez. Derneği Genel Başkan Yardımcısı)
Konuşmacılar:
Prof. Dr. Aziz Konukman (Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Osman Altuğ (Marmara Üniversitesi E. Öğretim Üyesi)
Hayrettin Eryılmaz (İst. Yük. Tic. M.Ü.İ.İ.B.F. Mez. Derneği İstanbul Şube Başkanı)
Davut Özdemir (S.M.M.M. – İst. Yük. Tic. M.Ü.İ.İ.B.F. Mez. Derneği Ankara Şube Başkanı)
Tartışma (18.00 – 18.30)