YÜKSEK TİCARETLİ

TÜRKİYE XII.VERGİ KONGRESİ 11-12 NİSAN 2014

6 Nisan 2014

“GELECEĞİN TÜRKİYE’SİNDE EKONOMİ VE VERGİ İLİŞKİLERİ KONULU TÜRKİYE XII. VERGİ KONGRESİ 11-12 NİSAN 2014 TARİHLERİNDE MARMARA ÜNİVERSİTESİ SULTANAHMET NİHAD SAYAR KONGRE SALONUNDA YAPILDI…

Derneğimiz tarafından bu yıl XII.incisi düzenlenen Vergi kongresi Türk Vergi Hukuku’na yaptığı katkı ve hizmetlerden dolayı,Hocamız mensubumuz Rasim Saydar anısına atfedildi.

Program,Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Sabri TÜMER’in başkanlığında; Saffet AÇIKGÖZ ( Mezunlar Der.Genel Bşk.),Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Marmara Üniv.İşletme Fak.Dekanı)  Prof.Dr.Şahamet BÜLBÜL (Marmara Üniv. İktisat Fak.Dekanı), Prof.Dr.Recep BOZLAĞAN (Marmara Üniv.Siyasal Bil.Fak.Dekanı)  tarafından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı.İstanbul Ticaret  Odası Başkanı İbrahim ÇAĞLAR’ın sunum konuşmasını yaptığı Kongrede; TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü SÖNMEZ,  Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Zafer GÜL ve  Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tarık SÖNMEZ’in protokol konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.

Oldukça renkli,tartışmalı ve Akademik bir çerçevede gerçekleşen XII.Vergi Kongresi düzenleme Komitesi üyelerine,katılımcılarına,destekçilerine ve tüm Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi Camiasına teşekkür ederiz. Aşağıda Detayları dört oturumla tamamlanan konferans’ta tartışılan konular ve tebliğler kitap olarak yayınlanacak ve tüm ilgililere ulaştırılacaktır.

BİRİNCİ GÜN (11 NİSAN 2014 CUMARTESİ)

1.OTURUM : TÜRKİYEDE VERGİ POLİTİKALARI VE VERGİ YÜKÜNÜN DAĞILIMI

Oturum Başkanı      : Sezai ONARAL ( İst. YMM Oda. Başkanı )

Konuk Konuşmacı   : Mustafa DAKIN (İst. Ver. Dairesi Başkanı)

KONUŞMACILAR

1- Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL(Marmara Üniversitesi Eski Rektörü)

Mevcut Vergi politika ve vergi uygulamaları ile vergi adaleti ilişkisi

2- Prof. Dr. Ateş OKTAR ( İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Vergi Uygulamalarında Çıkarılan Af Yasalarının Etkileri

3- Dr. Veysi SEVİĞ ( Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Vergi Uygulamalarında YMM’lerin Rolleri

4- Dr. Ahmet KAVAK  ( Yeminli Mali Müşavir )

Yatırımlarda Vergi Teşvikleri

2.OTURUM :MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARINDA BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANMA

Oturum Başkanı :  Yahya ARIKAN (İSMMMO Başkanı )

KONUŞMACILAR

1- Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Dünyada Muhasebe Ve Vergi alanındaki Yeni Söylemler

2- Eyyüp İNCE (İst.Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü )

E- Tebligat Ve E- Haciz Uygulamaları

3- Fatih KOTAY (Vergi Müfettişi-Ver.Müf.Der.Eğitim Kom.Bşk.)

E- Vergi Ve Denetim Yöntemleri

4- Cenk İÇER (TÜRMOB Luca Mali Müşavirlik Paketi luca.net Yöneticisi)

E-Fatura  E-Defter ve  E-Arşiv Uygulamaları

İKİNCİ GÜN (12 NİSAN 2014 CUMARTESİ)

3.OTURUM : DÜNYADA EKONOMİ, MUHASEBE VE VERGİ ALANLARINDA YENİ OLUŞUMLAR

Oturum Başkanı : Dr. Masum TÜRKER (İFAC Yön. Kur. Üyesi )

KONUŞMACILAR

1-Recai BERBER (Manisa Milletvekili – Plan Bütçe Kom.Bşk. )

Türkiyedeki Ekonomik Gelişmelerin  Vergi İle Bağlantısı

2- Umut ORAN ( İstanbul Milletvekili)

Türkiye Dünyadaki Ekonomik Gelişmelerin Neresindedir ?

3- Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi))

Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler Ve Beklentiler

4- Prof. Dr. Gülay YILMAZ ( Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi )

Vergi Cennetleri Karapara Ve Kayıtdışı Ekonomi

4.OTURUM : GELECEĞİN TÜRKİYESİNDE NASIL BİR VERGİ SİSTEMİ   OLMALIDIR ?

Oturum Başkanı : Prof. Dr. Nazım EKREN (İst.Ticaret Üniv.Rektörü)

KONUŞMACILAR

1-  Prof. Dr. Ayşegül MUTLU (Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi)

2- Faruk GÖZÜBÜYÜK (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı)

3- Fatih DURAL (Vergi Konsey Bşk.Yard. –TOBB Danışma Kurul. Bşk.)

4- Ünal AYDIN (TÜRMOB Genel Bşk.Yard. )

5- Sedat ERATALAR ( YMM-TÜSİAD Vergi Grubu Çalışma Bşk.)

6- Hüseyin Perviz PUR (Yeminli Mali Müşavir -YMM Odası Sekreteri )

Genel Değerlendirme