YÜKSEK TİCARETLİ

TÜRKİYE XI.VERGİ KONGRESİ 06-07 NİSAN 2012

6 Nisan 2012

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

06-07 Nisan 2012

TÜRKİYE XI. VERGİ KONGRESİ

‘’YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ’’

1.gün

I.OTURUM

Yeni Türk Ticaret Kanunu’daki Değişikliklere Genel Bakışı

Konuk Konuşmacı:ERSİN ÖZİNCE

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı

Oturum Başkanı:Prof.Dr.Ercan Gegez

                              Marmara Üniversitesi İİBF Dekanı

Konuşmacılar:

1-Prof.Dr.Sami Karahan

    Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

2-Dr.Veysi Seviğ

ICC Vergi Kom.Int.Com.of Chambers

3-Dr.Bumin Doğrusöz

    Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

4-Süleyman Genç

    Hukukçu

II.OTURUM

Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Taraf Olan Kurumların Bakışı

Konuk Konuşmacı:

Osman Arıoğlu

Gelir İdaresi Kurucu Başkanı

Dr.Fatih Dural

TOBB Vergi Danışma Kurul Başkanı

Ülkü Sönmez

TURMOB Genel Başkan Yardımcısı

Y.Süleyman Karadağ

TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı

2.GÜN

III.OTURUM

Vergisel Açıdan Yeni TTK’nın Değerlendirilmesi

Konuk Konuşmacı:Prof.Dr.Ömer Faruk Batırel

Marmara Üniversitesi (Rektörü)

Oturum Başkanı:Prof.Dr.Ömer Faruk Batırel

Konuşmacılar:

1-Dr.Fatih Dural

   YMM Vergi Konseyi Başkan Vekili

2-Mehmet Ali Ceylan

Vergi Müfettişi

3-Nazım Anıl

İstanbul YMMO Temsilcisi

4-Erol Demirel

İstanbul SMMMO Saymanı

 IV.OTURUM

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Muhasebe ve Denetim Açısından Getirdikleri

Konuk Konuşmacı.Dr.Masum Türker

                                  İFAC Yönetim Kurulu Üyesi

Oturum Başkanı: Yahya Arıkan

İstanbul SMMMO Başkanı

Konuşmacılar:

1-Prof.Dr.Nejat Bozkurt

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

2-Prof.Dr.Cemal İbiş

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

3-İmdat Ersoy

Kamu Gözetimi,Muhasebe ve Denetim Standartları Kurul Üyesi

4-Doç.Dr.Orhan Çelik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi

5-Şaban Erdikler

Yeminli Mali Müşavir