YÜKSEK TİCARETLİ

TÜRKİYE GERÇEKTEN KALKINIYOR MU ? 22.05.2015

19 Mayıs 2015

ANKARA ŞUBESİ 22 MAYIS 2015 TARİHİNDE “TÜRKİYE GERÇEKTEN KALKINIYOR MU ? ” KONULU BİR PANEL DÜZENLEDİ

Panelde Uzmanlar,Türkiye’nin kalkınma stratejilerini , büyüme ve istihdam durumunu, ekonomik büyüklükleri sorguladı açıklamalarıyla konuya ışık tuttular.

Ankara Şubesince 22.05.2015 tarihinde Derneğimiz Konferans Salonunda gerçekleştirilen ve ilginin oldukça yoğun olduğu “TÜRKİYE GERÇEKTEN KALKINIYOR MU ?” Konulu panelde;

            Son yıllarda  söylenen büyüme rakamlarının ne kadar abarttırıldığının, özelikle son on yılda ortalama  büyümenin, Cumhuriyetin kuruluşundan bu güne kadarki  yıllık büyüme ortalamasının altında kaldığı,

            Son on yılda kişi başı 10.000$ çakılan kişi başı milli gelirin Türkiye’nin orta gelir tuzağından bir türlü çıkamadığı,

            İhraç ürünlerimizde teknolojiye dayalı ürün oranının düşük olduğu,

            Tasarrufların düşük olması ve yatırım ve istihdam oranlarının buna bağlı olarak düşük kalması,

            İşgücü piyasasının verimsizliği,

            İnsani gelişmişlik endeksinde Türkiye’nin üst sıralara doğru değil alt sıralara doğru gitmekte olduğu,

            Kalkınmanın, demokrasi anlayışı ile ekonomik sosyal siyasal ahlaki kültürel anlamda gelişmelerle birlikte bir anlam ifade edeceği, Geliri  ne kadar büyütürseniz büyütün adil paylaşım olmadıkça KALKINMADAN  bahsedilemeyeceği,

            Panelistlerin ortak görüş oluşmuştur.

            Ayrıca bir sonraki panel konusunun da “Bölüşüm” olması önerilmiştir.