YÜKSEK TİCARETLİ

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ İSTANBUL ŞUBESİ

20 Mart 2014

MALİ TABLOLAR ANALİZİ EĞİTİMİ 18 MART 2014 TARİHİNDE TAMAMLANDI.KATILIMCILARA SERTİFİKALARI VERİLDİ.

Derneğimiz İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ; 10-11-17-18 Mart 2014 tarihlerinde dört gün süreyle devam eden ve Eğitmenliğini İş Bankası Mali Tahlil Müdürlerinden mezunumuz ve üyemiz Sayın Aliye ŞAHAN’ın üstlendiği “Mali Tablolar Analizi” eğitimi başarıyla tamamlandı.

Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir.

Mali Tablolar Analizi Eğitimi,İktisat-İşletme ve Ekonometri alanında eğitim alıp muhasebe ve finansman alanında uzmanlaşmak isteyenler başta olmak üzere; Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirliği amaçlayanlar, yöneticiler ve yönetici adayları, Bankalarda,Aracı kurumlarda,Denetim şirketlerinde çalışmak isteyenler gibi hedef kitleye ve ilgi duyanlara; başta finansal kararlarda muhasebe bilgisinin önemi ve gerekliliği olmak üzere, finansal analizin amaçları, mali tabloların finansal analizdeki anlam ve önemi, finansal analiz ve finansal kararlar, finansal analiz teknikleri,  finansal analiz süreci ve analiz sonuçların yorumlanması, karar alma bilgi ve becerileri kazandıracak ve bilgilerini güncel tutma ve kariyerlerinde aşama kaydetmelerine olanak sağlayacak özelliklere sahiptir.

Bu amaçla Derneğimiz İstanbul Şubesi tarafından Dernek Lokalimizde (PERA lOKAL) düzenlenen Mali Tablolar Analizi eğitimi öğrencilerimize yararlı olmuştur.Kariyer planlarını yapamakta olan öğrencilerimize yol gösterici bir rol de üstlenmiştir.

Eğitim sonrası katılımcılara Sertifikaları verilmiştir.

Eğitmenimiz Sayın Aliye ŞAHAN başta olmak üzere katılımcı öğrencilerimize, organizasyonda Dernek ile işbirliği yapan Ekonometri Kulübü ve Marmara Münazara Kulübü başkanlarına ve destek veren arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA  BAŞKAN HAYRETTİN ERYILMAZ