YÜKSEK TİCARETLİ

M.Ü MÜNAZARA KULÜBÜ GÖSTERİ MAÇI DÜZENLEDİ…

5 Ekim 2013

MARMARA ÜNİVERSİTESİ MÜNAZARA KULÜBÜ GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ 02.EKİM.2013

Marmara Münazara Kulübü tarafından gerçekleştirilen münazaradan notlar…

Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu’nda gerçekleştirilen ve salondakiler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen münazaranın konusu ‘‘HSK Seçim Barajı Kaldırılmalıdır’’ olan organizasyon kulübü ve münazaracıları tanıtan bir video gösterimi ile başladı.

Münazara Tahsin Bilge Avcı, Sümeyye Karaca, Çağrı Mutaf, Saithan Koçak, Mertkan Torun, Taha İlbak, Akçay Taşçı, Bayram Kerem Turhan’dan oluşan hükümet açılış, hükümet kapanış, muhalefet açılış, hükümet kapanış ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Münazara konusu münazaracılara münazaradan 15 dk önce verildi ve bu süre içerisnde tezler hazırlandı. 7 dakika 20’şer saniye konuşan münazaracılardan ilk olarak hükümet açılış ekibi tezlerini savunmaya başladı. Ekip ilk olarak seçim barajının %2’ye düşürülmesi, temsilde adalet, iradenin meclise yansıma sıkıntısı, muhalefetteki sorunlar üzerine tezlerini savundu. Muhalefet açılış ekibi ilk olarak seçim barajı düşmesi sonucunda çıkacak sorunlar, istikrarın ekonomiye kattıkları, ortak düşünce üzerine bir tez savundu. Hükümet açılış ekibi ikinci olarak seçim barajı sonucu oluşan tek parti iktidar dönemlerindeki ekonomik sıkıntılar, tek parti iktidar döneminde oluşan veya oluşabilecek problemler, temsil sıkıntısı yüzünden oluşan memnuniyetsizlik üzerine tez savundu. Muhalefet açılış ekibi ikinci olarak ülkede uzlaşma kültürünün oluşmaması sonucu seçim barajı düştüğünde oluşabilecek ekonomik, siyasal sıkıntılar geçmişten örnekler vererek ve tek parti iktidarı ile halk arasındaki ilişkilere dayalı tez savundular.

Hükümet kapanış ekibi ilk olarak seçim barajının düşmesi sonucu meclise girecek siyasal partilerin seçmenlerin mutsuzluğunu engelleyip, sistemi kitlemeyeceği, kamuoyu oluşturarak tek parti iktidarlarında oluşan sorunlara çözüm olacağı üzerine tez savundu. Muhalefet kapanış ekibi ise ilk olarak seçim barajı düşmesi sonucunda meclis sandalye sayısı kadar düşüncenin meclise girmesiyle yasa çıkmasının tıkanacağı, seçim barajı sayesinde kimi partilerin ılımlaşıp, o ılımlaşma sonucu oluşan ortak noktanın hızlı karara vesile olduğu yönünde tez savundu. Hükümet kapanış ekibi ikinci olarak muhalefet kapanış ekibinin tezini çürütmeye çalışıp, seçim barajının daima tek parti iktidarı yaratmadığı, ekonomik sıkıntıların seçim barajı ile ilgili olmadığı, istikrar olduğu söylenen zaman diliminde temsil edilemeyenlerin mutsuz olduğu üzerine tez savundu. Muhalefet kapanış ekibi son olarak tez savundu ve ekip seçim barajı düşse bile bundan tatmin olmayacakların olanların bulunacağını, seçim barajın partilerde birliği sağladığı, meclisin TV şovu olmadığı ve günümüzde İtalya ve ABD gibi ülkelerde seçim barajı düşüklüğü yüzünden yürütmenin işlevini yerine getiremediği ve en iyinin çözüm sunmak olduğu üzere tez savundu.

Münazarayı izleyen kişilerin alkışlarıyla oluşan oylama sonucunda gösteri maçını muhalefet kapanış ekibi kazandı.

Marmara Üniversitesi Mezunlar  Derneği ve Yüksek Ticaret ve  M.Ü  İ.İ.B.F Mezunlar derneği olarak Münazara Kulübüne yeni dönemde başarılar dileriz…