YÜKSEK TİCARETLİ

İSTİVAK MÜTEVELLİ GENEL KURULU 17 ARALIK 2014

5 Aralık 2014

İSTANBLUL YÜKSEK TİCARETLİLER VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ GENEL KURULU 17.12.2014 TARİHİNDE YAPILDI.

İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı (İSTİVAK) Mütevelli Heyeti Genel Kurulu 17.012.2014 tarihinde Yüksek Ticaretliler Lokalinde gerçekleştirildi.Genel Kurulu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Nazım TOPLAL’ın açılış konuşmasıyla başladı.Yüksel ÇENGEL başkanlığında ,Bülent DOĞU,Gülser ŞİMŞEK ve Zerrin KARAUĞUZ’dan oluşan  divan heyetinin seçilmesiyle devam etti.Daha sonra gündemde yer alan tüm konular görüşülerek 2012-2013 yılları çalışma raporları,bilançolar ve denetim kurulu raporları tek tek okundu ve Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı ibra edildiler.Yeni dönem bütçesi de görüşülerek karara bağlandı.

Geçen dönem faaliyetleri hakkında Mütevelli heyeti üyeleri çeşitli konulardaki görüşlerini dile getirirken,gelecek döneme ilişkin öneri ve tekliflerini sıraladılar.Genel Kurulda ağırlıklı olarak üzerinde durulan konular kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik oldu.Genel Kurulumuza katılarak güç ve destek veren heyet üyelerine teşekkür ederiz.