YÜKSEK TİCARETLİ

İSTANBUL ŞUBE GENEL KURULU-28.04.2018

11 Nisan 2018

             İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

                                                           

                                                                İSTANBUL ŞUBESİ   

                                                  42.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

 

                                                                                                      

    

 

     İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği İstanbul Şubesinin 42.Olağan Genel Kurul’u 20 Nisan 2018 Cuma günü Saat 13.00’te İstiklal Cad Mısır Apt No.163 K.1 Beyoğlu-İst adresindeki dernek lokalimizde ,belirtilen günde yeterli çoğunluk sağlanmazsa ,2.toplantının 28.04.2018 günü Saat.13.00 de çoğunluk aranmaksızın,İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Toplantı Salonu İstiklal Cad Asmalı Mescit Mah No.146 Odakule-Beyoğlu/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem çerçevesinde yapılacaktır.           

 

 GÜNDEM

 

1-Açılış,Divan heyetinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divana yetki verilmesi,

2-Saygı duruşu,

3-Şube başkanının konuşması,

4-Konuklarının tanıtımı ve konuşmaları,

5-Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporu ile denetim kurulu çalışma raporunun okunması,

6-Raporlar üzerinde  görüşme,

           7-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

           8-Bütçenin görüşülmesi ve kabülü,

           9-Seçimler;

a)Yönetim asil ve yedek üyelerinin seçimi,

b)Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,

c)Genel Merkez genel kuruluna katılacak delegelerin seçimi,

 

10-Dilek ve temenniler