YÜKSEK TİCARETLİ

İŞLETME FAKÜLTESİ ORYANTASYON ETKİNLİĞİ 23 EYLÜL 2013

6 Kasım 2013

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ORYANTASYON ETKİNLİĞİ         23-24-25-Eylül 2013

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı 2013-2014 Eğitim Öğretim döneminde yeni kayıt olan öğrencilere 23-24-25 Eylül 2013 tarihlerinde Oryantasyon programı uyguladı İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Sayın Ercan GEGEZ ,Dekan Yardımcıları Doç.Dr.Sayın Gülpınar Kelemci ,Yard.Doc.Dr.Volkan Türker ile Bölüm Başkanlarının hazır bulunduğu sunumda öğrencilere okulun tanıtımı ve kuralları detaylı bir biçimde anlatıldı.Düzenlenen etkinliklerinde ; Mezunlar Derneği yöneticileri de hazır bulunarak, Derneğin ve İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfının öğrencilere sağladığı olanakları, destekleri ve hayata hazırlık konusunda yaptıkları çalışmaları aktardılar.

Etkinliklerin birinci gününde Derneğimiz adına Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği Başkanı Sayın Sabri Tümer, İkinci gününde Derneğimiz Genel Başkan Yardımcısı Sayın, Hikmet Kabuk, Üçüncü gününde ise İstanbul Şubesi Başkanı Hayrettin Eryılmaz konuşmacı olarak görev aldılar.