YÜKSEK TİCARETLİ

GİRİŞİMCİLİK… Dr.Saygun GÜRPINAR

12 Şubat 2015

GİRİŞİMCİLİK   Dr.Saygun GÜRPINAR

Toplumda bir şeyleri değiştirecek kişiler, ne kimyacı, ne politikacı, ne profesör ne de mühendislerdir. O kişiler Girişimcilerdir.                 A.Maslow

Girişimci; Yeni bir işe girmeye istekli ve bu işin doğuracağı  sonuçların tüm sorumluluğunu üstlenmeye hazır kişilerdir. Girişimciler her yaştan olabilir ve her türlü işi kurabilirler.

Çoğu insan kendisine bağımlı olmaktansa, bir patrona bağımlı olmayı tercih ediyor. Çünkü insanlara, bir işe veya devlete bağımlı olmaları öğretiliyor.  Bir insan kendisini ancak özgürken tanıyabilir ve özgürlüğün hayatı üzerindeki egemenliği doğrultusunda kendini geliştirebilir. İnsanı kısıtlayan korkular, bahaneler, hatalı kararlar, gerekçeler ve kendine güven eksikliği de yine kişinin kendisine içsel zorbalık uygulayarak insanların en doğal hakları olan bağımsızlıklarını kendi rızalarıyla kısıtlamalarına yol açar. Tehdidin kendimiz olduğunu unutmayalım.  En iyi silahımız aklımızdır. Bu da bize bağımsızlığımıza kavuşmamız için, finansal, duygusal ve fiziksek özgürlüğümüzü kazanmamıza, kariyer ve emekliliğimize yönelik bağımsızlığımızı elde etmemize imkan sağlayacak bilgileri elde etmemizi gerektirmektedir.

Bizim kendimize güvenmemizi sağlayan, hayattaki bağımsızlığımızdır. Devlete, bağımlı hale gelirsek, devlet yardımlarının devam etmesi yönünde oy kullanan çıkarcı bir gruba dönüşürüz.  Geçici güvenlik uğruna, temel özgürlüğünü feda eden insanlar ne özgürlüğe ne de güvene layıktırlar.

Her örgüt ister diktatörlüğe, ister demokrasiye dayansın bağımlılığı kullanır. Kullanılan yöntem farklılık gösterse de uygulama ve amaç aynıdır. Diktatörler; haklarını bağımlı bir halde tutmak için şiddet, Demokrasiler; haklarını bağımlı bir halde tutmak için oyları kullanır. Diktatörler, halk isyan edene kadar, Demokrasilerde de ülke iflas edene kadar işe yarar.

Politikacı, çok pahalıya mal olan çok fazla sosyal program vaat ediyor ve insanlar bireysel özgürlüklerinden (Devlete bağımlılık) feragat etmeyi göze alarak oy veriyor. Politikacı (Devlet)’in bu davranışı kısa vadede oy kazandırsa da uzun vade de iflas bayrağının çekilmesi anlamına geliyor. İnsanlar hırslarını kaybediyor, risk almaktan kaçınıyor ve ödüle alışkın tembellere dönüşüyor.

“Bilişsel Uyumsuzluk”; Bu terim, birbirleriyle çatışan iki fikir arasında denge kurmaya çalışırken hissettiğimiz duyguyu tanımlar. İnsanlar, ihtiyaçlar hiyerarşisine bağlı olarak, hayatlarında güvenlik  arıyorlar ve onu korumak içinde fedakarlıkta bulunuyorlar. İnsanların, hayatlarında razı oldukları ile gerçekten arzuladıkları arasındaki gerilim bilişsel uyumsuzluğu yaratıyor. Kendisini gerçekleştirememiş insanlar, kendilerini güvensiz hissederler sinirli ve biraz dengesiz olurlar. Gergin, endişeli ve huzursuzdurlar. Bu uyumsuzluğu ne kadar görmezden gelsek, çabalasak da biz tutumumuzu ve davranışlarımızı değiştirinceye kadar devam eder. İlk çare kendimizi tanımaktır.  Çoğu insanın temel sorunu, bu temel sorunlarını çözmek için hiçbir şey yapmamalarıdır. İnsanlar, parayı daha fazla bağımsızlık kazanmak için kullanırlarsa para mutluluğu pekala satın alabilir. Para Hayatın ateşidir. Harika bir hizmetçi, ancak korkunç bir patrondur.  Başarının anahtarını, başkasının cebine koymayın.  O nedenle en iyi sanatınız, başyapıtınızı, yani kendi işinizi yapmaya başlayın. Siz de kendi motivasyon kaynağınızı bulun, size yardım etmesi  için onu kullanın.

Emek olmadan Yemek olmaz.

Dr.Saygun Gürpınar

Şubat 2015