YÜKSEK TİCARETLİ

GENEL MERKEZ GENEL KURULU 28.06.2014

30 Haziran 2014

DERNEĞİMİZ GENEL MERKEZ GENEL KURULU 28.06.2014 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

İstanbul Yüksek Ticaret Ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Genel Merkezi; 40. Olağan Genel Kurulunu, “Geçmişten geleceğe… Yüksek ticaret, Akademi, Marmara…” çizgisinde kurucularından, eski genel başkanlarına, şube başkanlarına bu güne dek camiaya tüm emek verenleri anarak gerçekleştirdi.

YMM Odası konferans salonunda 28. Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen genel kurula 172  üyeden oluşan genel merkez kongre delegesinden 100 kişisi ile konuklar katıldı.

Genel başkan Saffet Açıkgöz’ün açılış konuşmasından sonra M.Necip Özer Başkanlığında; Bilge Diren,Canan İskit ve Ahmet Tığlı’dan oluşan divan heyeti seçildi ve ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile Genel Kurul başladı..

İSMMMO Başkan Yahya Arıkan,Mali Müşavirler Birliği Başkanı Server Gökmen, konuk konuşmacı olarak söz alarak çeşitli konulardaki görüşlerini ifade ettiler ve iyi dilek temennilerini sundular.

Müzakereler bölümünde ise Ziya Disanlı,Suat Boydaş, H.Turgut Arığ,Alkan Fidan,Dr.Saygun Gürpınar,Zülfikar Yazıcıoğlu,Ali Rıza Ayın,Zehra Tan,TÜRMOB Displin Kurulu üyesi Mehmet Eren söz alarak çeşitli maddeler üzerinde görüşlerini eleştirilerini ve önerilerini sundular.İstanbul Şube başkanı Hayrettin Eryılmaz,Ankara Şube Başkanı Davut Özdemir Şubelerinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunarak Genel Başkan Saffet AÇIKGÖZ’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.Eski Genel Başkanlarımızdan Sabri Tümer’de söz alarak Yüksek Ticaretliler Camiasının geldiği noktadan memnun olduğunu ancak daha ileriye taşıyacak yönetimler oluşmasının faydalı olacağını ifade etti.Genel Başkan adayı Hikmet Kabuk da söz alarak çalışmaları hizmetleri ve geleceğe ilişkin öngörüleri hakkında görüşlerini açıkladı.

Yönetim kurulu çalışma raporları üzerinde Genel Başkan Saffet AÇIKGÖZ söz alarak,önce kendisine yöneltilen eleştirileri cevapladı ve devamında ise Başkanı olduğu dönemlere ilişkin yaptığı çalışmaları,hizmetlerini anlattı ve desteklerinden dolayı üyelerimize teşekkür etti.

Hesap ve Denetim Kurulu raporlarının tek tek okunmasından sonra ,  Yönetim ve Denetim Kurulu  raporları ayrı ayrı oylanarak ibra edildi..

Tahmini Bütçenin görüşülüp karara bağlanmasının ardından Gayri menkul alımı,kiralanması, kiraya verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verildi.

Dernek genel merkezi tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili Tüzük tadil Komisyonu Başkanı Mehmet Şahan söz alarak gerekçeleri sıraladı ve değişiklik için destek istedi.Tüzük komisyonu ana tüzük tadil metni önerileri görüşülürken üye olma maddesinde kısmi tartışmalar yaşandı.
Ana tüzük tadil metninde yer alan 2.3.4.8.57. Maddelere ilişkin yeni metin düzenlemeleri görüşüldü ve genel kurul sadece derneğe üye olmayı içeren 3. maddesinde Marmara üniversitesi İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler mezunlarının derneğe üye olmasını kabul etti. Ayrıca madde 8 de yer alan üye olanlar mezuniyetten sonra 5 yıl giriş aidatı ödemek zorunda değildir, ancak aylık aidat ödeyecektir, değişikliği kabul edildi.
Diğer tüm tüzük tadili önerilerini genel kurul kabul etmedi ve tüzük tadil komisyonunun değişiklikler üzerinde çalışması yönünde karar aldı.

Görüşmeler sonrasında seçimlere geçildi. Hikmet Kabuk’un başkanlığında tek listenin çıktığı genel kurul oy verme işlemi ile tamamlandı. Ve yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyeleri iki yıllığına seçilmiş oldular.

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ

28 HAZİRAN 2014 40.OLAĞAN GENEL KURUL’DA SEÇİLENLER

YÖNETİM KURULU ASIL                                YÖNETİM KURULU YEDEK

1-HİKMET KABUK                                            1-HAYRETTİN ÖZBAKIR

2-MEHMET ŞAHAN                                          2-HASAN GİRGİN

3-NAZIM TOPAL                                              3-İLHAN KIRCAOĞLU

4-BÜLENT DOĞU                                              4-AHMET TIĞLI

5-M.ZAFER KAPLAN                                        5-CANAN İSKİT

6-SEMİHA SEVİMSOY                                      6-BÜLENT FİDAN

7-HASAN AYAYDIN                                          7-AYŞEN KONŞUK

8-AYHAN ARIKAN                                            8-AYDIN YILMAZ

9-CANAN SARITAŞ                                          9-ZUHAL MERAL

10-ALP SAVAŞER                                           10-GÖNÜL BOĞA

11-BÜLENT ALKAN                                          11-.AYŞE MÜGE GERDAN

DENETİM KURULU ASIL                                 DENETİM KURULU YEDEK

1-MUSTAFA KARSAVURAN                             1-İ.ÇETİN ERGÜDEN

2-LÜTFÜ ERSOY                                              2-CAHİT AYDINCIK

3-HACI ÜREK                                                 3- ŞADAN KÜTÜK

HAYSİYET DİVANI

1-KAMİL ÖZDEMİR

2-YÜKSEL ÇENGEL

3-SABRİ TÜMER

4-ALKAN FİDAN

5-SAFFET AÇIKGÖZ