YÜKSEK TİCARETLİ

DERNEK TÜZÜK TADİLİ TOPLANTISI 17.06.2014

17 Haziran 2014

DERNEK TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ TOPLANTISI 17.06.2014 TARİHİNDE PERA LOKALDE YAPILDI.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin , İktisat Fakültesi ,İşletme Fakültesi  ve Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak üç ayrı fakülteye bölünmesi nedeniyle Dernek tüzüğünde yapılacak değişiklikler hakkında İstanbul Şubesi delegeleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları 17.06.2014 tarihinde Pera Lokal’de  toplanarak durum değerlendirmesi yaptı.Tüzük komisyonu tarafından yapılan ön hazırlıklar irdelenerek,konuya ilişkin katılımcıların görüş ve önerileri alındı.