YÜKSEK TİCARETLİ

CONGRECONOMİCS 1.İKTİSADİ.BİL.ZİRVESİ 14-15 MAYIS 2015

19 Mayıs 2015

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ  CONGRECONOMICS 1.İKTİSADİ BİLİMLER ZİRVESİ 14-15 MAYIS 2015 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi,Öğrenci Konseyi ve Kulüplerin işbirliği ile ülke çapında ekonomi alanı ile alakalı İktisat Zirvesi düzenledi. Öğrenci odaklı kongre tamamen akademik çalışmalardan oluştu ve  14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü,Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanlığı,İstanbul Yüksek Ticaretliler Vakfı ve İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunlar Derneği tarafından da desteklenen Kongre 14 Mayıs 2015 tarihinde,Sosyal Bilimler Enstitüsü Salonunda yapılan açılış töreniyle başladı.Törende açılış konuşmasını Fakülte Öğrenci Konseyi Başkanı Bayram Kerem TURHAN yaparken,sırayla İstanbul Şubesi Başkanı Hayrettin ERYILMAZ,Önceki dönem Genel başkanlarımızdan Saffet AÇIKGÖZ ve Marmara Üniversitesi Dekanı Prof.Dr.Şahamet BÜBÜL de katılımcılara seslendi ve başarı dileklerinde bulundular.Derneğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Gülser Turhan ŞİMŞEK de her iki gün Kongreyi takip edenler arasındaydı.

İki gün süren 9  ayrı otumda ve 36 bildiri ile tamamlanan Kongre’ye  İktisat Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, Siyaset Fakülteleri, İşletme Fakülteleri öğrencileri, Türkiye’de eğitim gören değişim öğrencileri (Erasmus+, Mevlana, …); bununla birlikte ekonomi alanına ilgi duyan ve bu alanda çalışmalar yapan lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldılar.

Oturumlar Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZERKEK,Yrd. Doç. Dr. Yeşim REEL, Prof. Dr. Müfit AKYÜZ, Yrd. Doç. Dr. Berna Güler MÜFTÜOĞLU,Yrd. Doç. Dr. Yeşim REEL,Dr. Tuba YILMAZ,Yrd. Doç. Dr. Murat KORALTÜRK,Dr. Burcu DÜZGÜN ÖNCEL tarafından yönetildi.İktisat Fakültesi Dekan Yardımcılar Doç.Dr.Sibel GÖK,Yrd.Doç.Dr.Selin ÖZDEMİR ve İngilizce İktisat öğretim üyesi ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mahmut TEKÇE kongre süresince baştan sona ev sahibi olarak organizsayonda görev aldılar.

Üniversitelerde ekonomi alanlarında eğitim gören veya bu alanlarda çalışmalar yapan öğrenciler, öğretim üyeleri, kamu ve özel sektör temsilcileri ayrıca sivil toplum kuruluşları ,Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrencileri Kongreye yoğun ilgi gösterdi.

15 Mayıs 2015 Cuma günü yapılan kapanış töreninde ise Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mehmet Emin ARAT ‘ın da içinde bulunduğu Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve seçilen en başarılı bildirileri sunan katılımcılara Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Erol ÖZVAR tarafundan  ödül ve plaket sunuldu.

ÖDÜL ALAN BİLDİRİLER

Lisans dalında en iyi bildiri ödülü: Arda Balakan, Muhammet Turgut, Serdar Öztur Marmara Üniversitesi In What Degree There Exists an Asymmetry Among Gender’s Inflationary Expectations in Turkey?

Yüksek Lisans dalında en iyi bildiri ödülü: Görkem Bostancı Koç Üniversitesi Estimating Global Sovereign Credit Risk Network

Törende Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğrenci Konseyi ve düzenleyici kulüpler adına Derneğimiz ve Vakfımız tarafından verilen destekler nedeniyle İstanbul Şube Başkanı Hayrettin ERYILMAZ’a bir plaket verildi.Başkanımız plaketi alırken ; Derneğimiz ve İSTİVAK vakfı adına kabul ettiğini belirtirerek,İktisat zirvesinin  gelecek yıllarda uluslararası bir organizasyona dönmesi temennisini dile getirdi ve teşekkür etti.

Etkinliğin su ihtiyaçları,İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nurper BOZOK tarafından karşılandı.Tüm Dernek ve Kulüp etkinliklerinde ihtiyaç ortaya çıktığında,gönüllü olarak su sponsorluğunu üstlenen Sayın Nurper BOZOK’a teşekkür ederiz.

KONGREDE SUNULAN BİLDİRİLER VE KATILANLARIN LİSTESİ

AD- SOYAD ÜNİVERSİTE BİLDİRİ BAŞLIĞI
Abdullah Polat Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye’de Yeni Teşvik Sistemi Doğu’nun Gelişimi İçin Bir Fırsat Mı?
Abdullah Sencer Gözübenli Turgut Özal Üniversitesi Çevre Sorunlarına Yeni Bir Çözüm Önerisi: Serbest Piyasa Çevreciliği
Abdurrahman Kaya Marmara Üniversitesi Kelle Alan Uygulama: Tağşiş
Achmad Sofwan Poedjiyo Kocaeli Üniversitesi Role of Financial Intermediation as Channel of Economic Growth and Income Inequality Relationship: Evidence from Indonesia
Adnan Çelik, Tuğrul Besdil, Mustafa Alışkan Yıldız Teknik Üniversitesi Merkez Bankası ve Ekonomik Kalkınmadaki Rolü
Arda Balakan, Muhammet Turgut, Serdar Öztur Marmara Üniversitesi In What Degree There Exists an Asymmetry Among Gender’s Inflationary Expectations in Turkey?
Arif Darmawan Marmara Üniversitesi How is Intensity of Trade Integration and Tax Polices Influencing for Business Cyclestowards ASEAN Economic Community (AEC) 2015?
Armağan Şenol, Can Şerefoğlu, Çağlayan Çetin Marmara Üniversitesi Yükselen Bir Alternatif Enerji Kaynağı Olarak Kaya Gazının Ekonomik, Çevresel ve Toplumsal Açıdan Artıları ve Eksileriyle İncelenmesi
Arzu Bekler, İlknur Olgun, Nazlıcan Şahan Marmara Üniversitesi Comparing Divisia Index and Simple Sum Monetary Aggregates for the U.S. Using Frequency Domain Causality
Asena Güçtekin, Hazal Özcan Marmara Üniversitesi Ülkemizdeki Kadınların İşgücüne Katılımı
Aslı Doğanay, Uğur Aydın Marmara Üniversitesi Bir Üretim Faktörünün Hak Arayışı
Aylin Karakuş, Burcu Kavuzlu, Büşra Özpolat, Kübra Aydoğan, Muhammet Onaran Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi Kalkınma, Teknolojik Değişim ve Büyüme
Aysun Türk, Ayşe Savur, Zübeyde Aksoy Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Gelir Harcama İlişkilerinin Analizi
Ayşe Işık Celal Bayar Üniversitesi Türkiye’de Krizlerde Uygulanan Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi
Bayram Kerem Turhan Marmara Üniversitesi Fukuşima Faciası Sonrası Gelişmiş Ülkelerin Enerji Politikaları ve Türkiye
Betül Öztürk İstanbul Aydın Üniversitesi Permakültür Çerçevesinde Kentlerimizi Dönüştürmek ve İklim Değişikliği ile Mücadele Politikaları
Büşra Selen Yılmaz, Sedat Kubat İstanbul Üniversitesi Yerleşik İktisat- Ekolojik İktisat Politikaları ve Çevre Kirliliği İlişkisi
Constantin Plamadeala Marmara Üniversitesi The Economics Relations between Moldova and Turkey in the context of EU Integration.
Dündar Aydın Karabük Üniversitesi 2008 Krizi ve Türkiye Ekonomisi
Ece Kulaber, Hayret Özen Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir İlinde Yaşayan Bireylerin Kent Memnuniyetinin Araştırılması
Elif Yıldız, Hilal Adıyaman Marmara Üniversitesi Çocuk İşçiliği
Gizem Eryılmaz Süleyman Demirel Üniversitesi Üniversite Öğrencilerinin Harcama Eğilimleri: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği
Görkem Bostancı Koç Üniversitesi Estimating Global Sovereign Credit Risk Network
Gözde Bozgüllü, Hande Demir, Merve Yıldız Erzurum Teknik Üniversitesi Türk Otomotiv Endüstrisinde Yoğunlaşmanın Analizi
Gülseren Ballar Marmara Üniversitesi Kayıtdışı Ekonominin Unsurlarından Yeraltı Ekonomisi, Ekonomik Nedenleri ve Faaliyetleri
Gülsüm Elik Süleyman Şah Üniversitesi Merkez Bankası Personel Sayısını Belirleyen Faktörler
Harun Badem Marmara Üniversitesi Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Sosyo- Ekonomik ve Mali Açıdan Analizi ve Çözüm Politikaları
Hülya Bayrakçı, Özge Balkan, Özlem Özaltın Marmara Üniversitesi Determining the Effects of Interest Rate, Exchange Rate and Stock Exchange Rate on Consumer Confidence Index in Turkey by Using Midas Method
İskender Sezgin Marmara Üniversitesi E- Ticaret (Elektronik Ticaret)
Janberk Okan Yıldız Teknik Üniversitesi Eşitlik ve Bölüşüm
Kadir Dangır Marmara Üniversitesi Hukuk ve İktisat İlişkisi: Ekonomik Düzenin Kuralları, Türkiye Üzerine İncelemeler
Kübra Durmuşoğlu Sakarya Üniversitesi Ortak Tarım Politikası Kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye: Türkiye’de Sürdürülebilir Tarımın Ortak Tarım Politikasına Uyumu
Muhammet Usta Kadir Has Üniversitesi Ekonomik Sistemler Bağlamında Piyasa Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi
Mustafa Ulusoy Marmara Üniversitesi İşsizlik ve Türkiye
Mücahit Aydın, Veysel İnal Sakarya Üniversitesi ALTIN FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Testi
Oktay Emlik Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Etik Boyutu ile Artırılmış Gerçeklik
Onur Misket, Tutku Devrez Marmara Üniversitesi Akıllı Telefon Marka Seçimindeki Bireysel Tercihlere Yönelik Multinominal Logit Uygulaması
Pelin Narlı İstanbul Üniversitesi Türkiye’de Özel Sektörün Dış Borçlarında ki artışın Ekonomi Üzerinde Doğuracağı Etkiler ve Sonuçları
Pervin Ahu Çerçi Marmara Üniversitesi Akademide İstihdam Edilen Araştırma Görevlilerinin Çalışma Koşulları ve Yaşam Memnuniyetleri
Safa Abdioğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi Merkez Bankası Bağımsızlığı
Seda Nizamoğlu Marmara Üniversitesi Türkiye’de Ekonomik Kalkınma Engelleri
Semih Gökatalay Orta Doğu Teknik Üniversitesi Neoliberal Developmentalismand Industrialization in Anatolia
Serpil Akdağ, Volkan Özdemir Marmara Üniversitesi Yeşil Ekonomi: Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Kalkınma İlişkisi
Teksin Buğra Bağcı Sakarya Üniversitesi Teknoloji Transferinde İçsel Büyüme Teorilerinin Çok Uluslu Şirketlere Etkisi: Apple Örneği
Yasemin Bölek Celal Bayar Üniversitesi AB Yolunda Türkiye’nin İş Gücü Profili
Yasin Özhan Marmara Üniversitesi Tarımın Yapısal Dönüşümü ve Tarımın Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği
Zübeyir Doğan Marmara Üniversitesi İktisat ve Matematik İlişkisi

 DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan: Prof. Dr. M. Emin ARAT

Başkan: Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sibel GÖK

Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mahmut TEKÇE

BİLİM KURULU

Prof.Dr.M.Emin ARAT

Prof. Dr. Erol ÖZVAR

Prof. Dr. Şahamet BÜLBÜL

Prof. Dr. Fatma DOĞRUEL

Prof. Dr. A. Mete ÇİLİNGİRTÜRK

Prof. Dr. Ayşe GÜNER

Prof. Dr. Gülay YILMAZ

Prof. Dr. Müfit AKYÜZ

Prof. Dr. Murat ÇOKGEZEN

Prof. Dr. Alkan SOYAK

Doç. Dr. Mahmut TEKÇE

Doç. Dr. Sibel GÖK

Doç. Dr. Selmin KAŞKA

Doç. Dr. Devrim DUMLUDAĞ

YÜRÜTME KURULU

Bayram Kerem Turhan – İktisat Bölümü ve İktisat Fakültesi Öğrenci Temsilcisi

Kadriye Terzioğlu – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Doğukan Süzer – Ekonometri Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Burak Cebecioğlu – İngilizce İktisat Bölümü Öğrenci Temsilcisi

İskender Sezgin – Maliye Bölümü Öğrenci Temsilcisi

Melek Erdem – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü Başkanı

Cüneyt Oğhan – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü Başkan Yardımcısı

Beyza Genç – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kulübü Genel Sekreteri

Onur Dedeoğlu – Ekonometri Kulübü Başkanı

Satıgül Torun – Ekonometri Kulübü Başkan Yardımcısı

Çağlayan Çetin – İktisat Kulübü Başkanı

Caner Hızlı – Economics Club Başkanı

Meltem Kayacan – Economics Club Başkan Yardımcısı

Bilal Özduran – Maliye Kulübü Başkanı

Coşkun Tuncer – Maliye Kulübü Başkan Yardımcısı

Murat Şahindokuyucu – Maliye Kulübü Başkan Yardımcısı

Emrah Dinç – İktisat Bölümü Öğrencisi

CONGRECONOMİCS’DEN  GÖRÜNTÜLER