YÜKSEK TİCARETLİ

ÇEVRE VE ENERJİ PANELİ-GİRESUN 16.05.2014

20 Mayıs 2014

GİRESUN ŞUBESİ ÇEVRE VE ENERJİ PANELİ DÜZENLEDİ.

Derneğimiz Giresun şubesi tarafından 16 mayıs 2014 tarihinde Çevre ve Enerji paneli düzenlendi.

Giresun Şubesi Başkanı Talip GÜLEN ve Genel Başkan Saffet AÇIKGÖZ’ün ı’nın açılış konuşmalarının ardından, İstanbul Şube Başkanı Hayrettin ERYILMAZ,Ankara Şube Başkanı Davut ÖZDEMİR,Giresun Belediye Başkan Vekili Hayati TÖKEZ,İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Arzu TOPUZ söz alarak konu hakkında görüşlerini dile getirdiler.Tüm katılımcılar Soma’da meydana gelen facia dolayısıyla kaybettiğimiz canları anarken Türk Ulusu’na başsağlığı dilediler.

Oturum Başkanlığını M.Ü. Mez.derneği Başkanı Sabri TÜMER’in yaptığı Panel’de Giresun Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Prof.Dr.S.Kemal KARTAL,Enerji  üretiminin  ve kullanımının  sosyo-ekonomik -çevresel analizini ve etkilerini  genel bir çerçevede özetledi.Nükleer Fizikçi Prof.Dr.Ali ERCAN ise Çevre ve Enerji Konulu sunumunda Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin kaynaklarını ,kulanımını olumlu ve olumsuz sonuçlarını akademik bir anlatımla izleyicilere aktarırken Güneş ve rüzgar enerjisinin faydaları üzerinde durdu.

Giresun Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi ve TEMA VAKFI Giresun ili temsilcisi Doç.Dr.Ayşe ÖZCAN HES’ler konusunda bir sunum gerçekleştirdi ve aşağıdaki görüşleri ileri sürdü. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çevreye olumsuz etkilerinin ve maliyetlerinin fosil kökenli  enerji kaynaklarına göre daha az olması olumlu olarak ifade edilirken, hidroelektrik santrallerin yapım ve işletme süreçlerinde ekosistemde çeşitli olumsuz etkileri görülmektedir. HES yapım sonrasındaki etkilere baktığımızda; akarsuların doğal akışını ve yapısı değiştiriliyor,su kalitesinin ve doğal bitki örtüsünün bozulmasına neden oluyor. HES’lerin en büyük dezavantajı biyolojik dengeye verdiği olumsuz etkiler ve bunların dolaylı sonuçları olarak görülüyor..

Panelde son olarak söz alan Giresun Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğretim üyesi Dr.Cenk GÖREN ise Türkiye’nin Enerji Güvenliği konusunda açıklamalarda bulunarak, Türkiye’nin enerji politikası oluşturularak hangi enerji türünün nereden ne miktarda elde edilebileceği konusundaki hedeflerinin netleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Panel’in soru cevap bölümünde ise İzleyicilerden bazıları  küsüye çıkarak eleştirilerini ve görüşlerinin açıklıkla dile getirdiler.Tema Vakfı Giresun İli temsilciliği üyeleri panele büyük ilgi gösterirken çevre konusundaki çeşitli taleplerini ifade etmek olanağı buldular.

Panelden çıkan önemli sonuçları özetlendiğinde;

Enerji, yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli temel ihtiyaçlardan biridir. Isıtmada,aydınlatmada,elektrikli aletlerin çalıştırılmasında, taşımacılıkta, sanayide vb. birçok alanda enerji kullanılmaktadır ve gelişmişliğin bir göstergesidir.Ancak enerji kaynaklarının tüketimi ve üretimi çevresel problemleri de beraberinde getirmektedir.

İklim değişiklikleri, hava kirlenmesi, oksijen azalması, asit yağmurları, ozon tabakası delinmesi, petrol savaşları fosil yakıtlarının bize verdiği zararlar olarak görülürken,ülkemizde eski teknoloji ile üretilmesinin insan kayıplarına ve facialara neden olması özellikle vurgulandı. Hidroelektrik santraller ve barajlar ile ilgili mevcut uygulamaların; sadece ekolojik değil sosyo-ekonomik anlamda da geri dönülemez zararlar verecek düzeyde olduğu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ( ÇED ) belgesinin enerji alanındaki tüm kurumlara uygulanması  gerektiği belirtilirken, Derelerinin su kullanım haklarının satılması eleştirilere konu oldu.

Derneğimiz Yöneticileri ;Çevre duyarlılığımız gereği bu konudaki bilimsel konferans, panel ve toplantıların devam edeceğini belirterek,katılımcılara teşekkür ettiler.