YÜKSEK TİCARETLİ

ANKARA ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

17 Nisan 2014

ANKARA ŞUBESİ GENEL KURUL DUYURUSU

Sayın Üyemiz,

Şubemizin 2012-2014 çalışma dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mithatpaşa Cad. No.:16/6 Kızılay-Ankara adresindeki Konferans Salonumuzda aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 09.00’da yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı taktirde Genel Kurul Toplantımız 03 Mayıs  2014 Cumartesi günü saat 14.00’de aynı adreste ve aynı gündemle çoğunluk aranmadan yapılacaktır.

Bilgilerinize sunar, toplantıya katılmanızı rica ederiz.

2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarının Derneğimize ve Ülkemize yararlı olmasını dileriz.

Saygılarımızla

İSTANBUL YÜKSEK TİCARET VE MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU ADINA

Alp SAVAŞER         Davut ÖZDEMİR

Şube Sekreteri        Şube Başkanı                                                                                     

      GÜNDEM                                                                      

  1-  Açılış,

  2-Saygı duruşu,

  3-Başkanlık Divanının seçilmesi divana, Genel Kurul Tutanağının imzalama yetkisinin verilmesi,

  4-Yönetim Kurulu Başkanının takdim konuşması

  5-Konukların tanıtımı ve konuşmaları,

  6-Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun,  16/04/2012-31/03/2014 tarihli Gelir-Gider Tablosu/Bilançonun okunması ve incelenmesi,

  7-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile 16/04/2012 – 31/03/2014 tarihli Gelir-Gider Tablosu/Bilançonun onayı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

  8-Gelecek Döneme ait Bütçenin görüşülerek karara bağlanması,

  9-Genel Merkez Genel Kurul Toplantısına katılacak delegelerin tesbiti için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

  10-Yeni Döneme ait Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

  11-Dilek,temenniler ve kapanış.