YÜKSEK TİCARETLİ

25.12.2004 Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantı

11 Ocak 2013

İstanbul Şubesinin Genel Merkez ve İstivak ile birlikte düzenlediği ‘Bilgilendirme ve Değerlendirme” toplantısı 25 Aralık 2004 Cumartesi günü derneğin Galatasaray Mısır Han’daki lokalinde delegelerin,üyelerin ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.
İstanbul Şubesi yönetim kurulu adına Başkan Hikmet Kabuk,Genel Merkez Başkan Yrd
Saffet Açıkgöz,İstivak Başkanı Yüksel Çengel,Genel Başkan Sabri Tümer ,üyelerimizden Ziya Disanlı ve Turgut Arığ,öğrencilerden Serap Kutlu,Salih Balak,Evin Arıcı birer konuşma yaptılar.