PROJE YÖNETİMİ – Miray Kaymakçı | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ (İŞLETME-İKTİSAT-SİYASAL)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ (İŞLETME-İKTİSAT-SİYASAL) Hoşgeldiniz.. Bugün


Ana Sayfa ARAŞTIRMA-MAKALE-YAZI PROJE YÖNETİMİ – Miray Kaymakçı 14.09.2015 16:02
PROJE YÖNETİMİ – Miray Kaymakçı

PROJE YÖNETİMİ

Miray KAYMAKÇI

(Şişecam Proje Yöneticisi)

Okulumuz mezunu ve Derneğimiz üyesi Sayın Miray KAYMAKÇI , Proje Yönetimi konusunda internet sitemizde yayınlanmak üzere  makale ve araştırma yazıları hazırlayacaktır.Özellikle gençlerimize ve profesyonel yöneticilere yararlı olacağını düşündüğümüz  ilk  makaleyi aşağıda bilgi ve beğenilerinize sunuyoruz. Kendisine teşekkür ederiz.

YAZILARIMA BAŞLARKEN……

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi’nde yapmış biri olarak inancım, üniversitemizin gelişiminde ve hedeflerine ulaşmasında hocalarımız kadar, biz mezunlara da çok iş düştüğü…

Gönül ister ki tüm mezunlarımız, gönüllü olarak gerçekleştirdikleri faaliyetlerinde Marmara Üniversitesi’ne de zaman ayırsınlar, iş hayatında ve sosyal yaşamda ‘Marmaralı’lar birbirine daha çok kucak açsın. Çok köklü bir kurumun dökülen sarı yapraklarından değil, sapasağlam duran dallarından olmaya çağırıyorum tüm mezunlarımızı…

Ben şu an, Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası tarafından kurulan, 79 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından biri olan,  ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek faaliyetleriyle dünyanın en seçkin cam üreticileri arasında yer alan ŞİŞECAM’ da  Proje Yöneticisi olarak görev yapmaktayım.

Bana yedi yıl boyunca nice değerler katmış, meslek yaşamımın mayasını hazırlamış Marmara Üniversitesi için ben ne yapabilirim diye düşündüğümde, yapabileceğim en iyi şeyin, kariyer deneyimlerimi, birikimlerimi, kendime ve çalıştığım kurumlara kattığım değerleri paylaşmak olabileceğine karar verdim.

Bu duyguyla buradan, sizlerle ‘Proje Yönetimi’ ile ilgili bilgi ve birikimlerimi, zaman zaman da gündelik hayattan deneyim ve düşüncelerimi paylaşacağım.

İlk olarak PROJE nedir?

Bu yazının, Proje Yöneticiliğini hedefleyen ya da tanımak isteyen  “Marmaralı”ların faydalanabileceği bir yazı olmasını dileyerek, önce proje nedir buna bakalım. ‘Project Management Institute’ tanımından yola çıkarak, proje, benzersiz bir ürün, hizmet veya sonuç yaratmak için yürütülen geçici bir girişimdir. Proje sonucunda ortaya çıkacak ürün bir metro ağı, bir plaza inşaatı da olabilir, kurulumu tamamlanıp, hayata geçirilmiş bir ERP (Enterprise Resource Planning /Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımı da. Ortaya çıkan ne olursa olsun, Proje Yöneticisi adına izlenecek adımlar birbirinden çok da farklı olmayacaktır. Bu tanımda ayrıca vurgulanması gereken başka bir sözcük ise ‘geçici’dir. Projeyi, operasyonel işlerden ayıran en önemli kelime budur. Proje için biçilmiş bir zaman dilimi vardır ve belirlenen o süre sonunda proje tamamlanmış olmalıdır. Sürekli devam eden, rutin döngüde olan bir proje söz konusu olamaz, o noktada operasyonel bir işten bahsediyoruz demektir. Örneğin, üretim planlaması operasyonel bir iştir ama üretim planlaması yapmak üzere bir yazılımı devreye almanız bir projedir.

Günümüzde çok çeşitli organizasyon yapıları mevcut, Proje Yönetim Ofisleri çok farklı şekillerde konumlandırılabiliyor. Buna sonraki yazılarda değinebiliriz. Ama şunu belirtmek önemli: Az önceki tanımda yer alan ‘geçici’ sözcüğü proje yöneticisi ve ekibi arasındaki bağ için de geçerli diyebiliriz. Genelde Proje Yöneticileri’ ne proje süresince proje ekibi bağlı oluyor ve proje sonlandığında bu ilişki de sonlanmış oluyor. Organizasyon şemasında daha üstte yer alan herhangi bir yöneticinin de proje süresince Proje Yöneticisi’ nin direktifleri doğrultusunda ilerlemesi söz konusu olabilir.

Peki Proje Yönetimi nedir?

Kısaca, proje ihtiyaçlarını karşılamak için bilgi, beceri, araç ve tekniklerin proje aktivitelerine uygulanmasıdır.

Bir seminerden not ettiğim çok güzel bir ifade ile “Proje Yönetimi çok farklı özellikteki onlarca, yüzlerce kişinin el ele tutuşarak eş zamanlı adımlarla yürümesini sağlayabilmektir” diyebiliriz. Bu ifade proje yönetiminin, daha çok iletişim yönetimi bacağını vurguluyor. Tabii proje yönetimi sadece iletişim yönetiminden ibaret düşünülmemeli. Entegrasyon Yönetimi, Zaman Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Maliyet Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Risk Yönetimi, Kalite Yönetimi, Paydaş Yönetimi, proje yönetiminin diğer bilgi alanları olarak literatürde yer almaktadır. Bunları diğer yazılarda ayrı ayrı ele almak daha doğru olacaktır.

Bu yazımda son olarak proje yönetiminde başarı kriterleri nelerdir kısaca değinmek istiyorum. En temelde başlangıçta belirlenen kapsamın, bütçenin, zaman ve kalitenin korunmuş olması diyebiliriz. 500.000TL bütçe ile x kalitede 10 katlı binayı 1 yılda inşa etmek üzere çıktığımız yolda 700.000 TL maliyetle, y kalitede 15 katlı binayı 9 ayda inşa etmiş olmak bir başarı sayılmayacaktır. Bu nedenle Proje Yöneticisi kapsamı ve kaliteyi korurken, belirlenen bütçeyi ve zamanı aşmamak konusunda çaba sarfetmek ve proje ekibini bu yönde kanalize ederek, kontrolünü sağlamak durumundadır. Bunları yapabilmenin en temel noktası ise ‘planlama’dır. Bizim kültürümüz, “Kervan yolda düzülür” felsefesine daha yatkındır. Elbette proje yönetiminde de aşamalı olgunlaşma söz konusudur. Yani proje ilerledikçe hedefler daha netleşir, proje paydaşlarının katılımı ve inancı daha da artar ve yapılacak işler daha da detaylandırılabilir ancak başarının yüksek olması ilk başta yapılan planlamanın detayı ile doğru orantılıdır demek de yanlış olmaz. Bu nedenle proje hazırlık çalışmalarında yapılan fizibilite ve değerlendirme (assessment) çalışmaları çok değerlidir. Proje başlamadan amaç ve kısıtlar çok net tanımlanmış olmalıdır.

Proje yönetiminin başarıya ulaşmasındaki diğer olmazsa olmaz faktörler ise gerekli kaynakların sağlanabiliyor olmasıdır. Özellikle proje bazlı organizasyon yapısına sahip olmayan, fonksiyonel veya matris organizasyonlarda gerekli insan kaynağının sağlanamıyor olması sık karşılaşılan sorunlardandır. Çalışanlar fonksiyonel yöneticileri tarafından daha çok önemsenen operasyonel işleri nedeni ile projeye yeterli zaman ayıramamaktadırlar. Bu durumlarda Performans Yönetim Sistemini devreye sokmak bir çözüm olabilir. Bu çalışanların yıllık hedeflerinde proje ile ilgili maddeler eklemek ve değerlendirmelerde Proje Yöneticisi’nin notlandırması ya da görüş bildirmesi imkanını sağlamak projenin başarısı açısından kritik olacaktır. Burada şirketlerin üst yönetimlerine çok büyük rol düşmektedir. Bu nedenle her proje başlatma toplantısında ve her uygun platformda bunun önemi vurgulanıp, hatırlatılmalıdır.

Başarılı bir proje yönetimi için Proje Yöneticisi’ nin etkin davranması da büyük önem taşımaktadır. Proje Yöneticisi her zaman teknik ya da süreçsel bilgiye sahip olmayabilir. Ancak etkin olarak çalışmalarda bulunması ve çapraz kontrollerle gidişatı kontrol etmesi, gerektiğinde teknik detaya girmesi ve ihtilaf durumlarına çözüm getirip, çalışmanın devamını sağlaması en önemli rollerindendir.

Proje yönetimindeki başarıyı getiren faktörlerden bir diğeri de izleme ve kontrolün sürekliliğidir. Kontrol edemediğiniz bir çalışmayı yönetemezsiniz. Proje faaliyetlerinin plana uygun ilerleyip, ilerlemediği sürekli takip edilmelidir. Proje takvimi sona erdiğinde henüz olması gerekenin yarısını yaptığınızı farkettiğinizde çok geç olacaktır. O nedenle kontrollü ilerlemek, hem proje aktivitelerinin hem de yönetim faaliyetlerinin başta planladıklarınıza ve proje yönetimi bilgi alanları açısından beklenenlere uygun ilerlediğinden emin olmak gerekecektir.

Umarım bu ilk yazım proje ve proje yönetimi anlamında bir nebze ışık tutmuştur. Soru, görüş ve önerileriniz için kaymakci.miray@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz.

Sonraki yazılarda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.

YAZARIMIZ MİRAY KAYMAKÇI KİMDİR ?  

Miray (Kanar) Kaymakçı, 1981 yılında Balıkesir’de doğdu. Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi’nden 1999’da mezun olarak, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme (İngilizce) bölümü’nü kazandı. 2003 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, aynı bölümde Organizational Behavior üzerine yüksek lisans eğitimine başladı ve 2006 yılında mezun oldu. BEKO, Borusan Boru firmalarında İhracat departmanlarında stajlarını gerçekleştirdi. İş hayatına BEST A.Ş. firmasında İhracat departmanında başladı. Sandvik firmasında Sandvik Materials Technology bölümünde İş Geliştirme Uzmanı olarak çalıştı, çeşitli pazar araştırmaları ve satış projesi koordinasyonu gerçekleştirdi. Sonrasında Turkcell grupta proje yönetimi üzerine, CRM projesi koordinasyonu için çalıştı. Halen Şişecam’da Proje Yöneticiliği yapmaktadır.

Evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Hobileri, seyahat etmek , masa tenisi ve latin danslarıdır.

 

 

 

Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Anket

Web Sitemiz Nasıl Olmuş?

View Results

Loading ... Loading ...

ISTANBUL için Hava Durumu
ISTANBUL

MAKALELER

VERGİ DAVALARI RIZA BEYAZDUMAN

VERGİ DAVALARI RIZA BEYAZDUMAN ŞUBAT YAZISI

PROJE YÖNETİMİ – Miray KaymakçıLİNKLER

İSTİVAK - İSMMMO - TÜRMOB - MARMARA ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME FAKÜLTESİ - İKTİSAT FAKÜLTESİ - SİYASAL BİLGİLER İKTİSADİ DAYANIŞMA -DERNEK LOKALİ (LOKAL PERA)


DESTEKLEYENLER

DESTEKLEYENLER