PROF.DR.OKTAY GÜVEMLİ İLE HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İŞLETME EĞİTİMİNİN TARİHİ SÖYLEŞİSİ MARMARA LOKALDE YAPILDI 04.02.2017 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ (İŞLETME-İKTİSAT-SİYASAL)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İİBF MEZUNLAR DERNEĞİ (İŞLETME-İKTİSAT-SİYASAL) Hoşgeldiniz.. Bugün


Ana Sayfa ŞUBELERİMİZ İSTANBUL ŞUBESİ İSTANBUL ŞUBESİ HABERLERİ PROF.DR.OKTAY GÜVEMLİ İLE HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İŞLETME EĞİTİMİNİN TARİHİ SÖYLEŞİSİ MARMARA LOKALDE YAPILDI 04.02.2017 06.02.2017 12:22
PROF.DR.OKTAY GÜVEMLİ İLE HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İŞLETME EĞİTİMİNİN TARİHİ SÖYLEŞİSİ MARMARA LOKALDE YAPILDI 04.02.2017

PROF.DR.OKTAY GÜVEMLİ İLE HAMİDİYE TİCARET MEKTEBİNDEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İŞLETME EĞİTİMİNİN TARİHİ SÖYLEŞİSİ MARMARA LOKALDE YAPILDI 04.02.2017

04.02.2017 Tarihinde derneğimiz lokali Marmara Lokalde Hocamız Sn.Prof.Dr.Oktay Güvemli’nin sunumuyla  söyleşimizi gerçekleştirdik.

Etkinliğimize Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sn.Prof.Dr.Nuran Cömert,Dernek  Önceki Dönem Genel Başkanlarımızdan Sn.Yüksel Çengel ve Sn. Saffet Açıkgöz,Ankara Şube Başkanımız Sn.Davut Özdemir ve Şube Sekreteri Sn.Gülsün Yelken,Sn.Prof.Dr.Vural Akarçay,İstivak Başkanımız Nazım Topal,Dernek yöneticilerimiz ve akademisyenler katıldı.

Etkinliğimiz İstanbul Şubesinin söyleşiye katılan üyelerimize kahvaltı ikramıyla başladı,ardından İstanbul Şube Başkanımız Sn.Bület Doğu kürsüye çıkarak söyleşiye katılan tüm üye,öğrenci ve hocalarımız ve yöneticilerimize teşekkür etti,ardından kürsüye Genel Başkanımız Sn.Hikmet Kabuk çıktı yaptığı konuşmada bu etkinliği düzenleyen İstanbul Şubesine ve söyleşide konuşmacı olarak katılan engin bilgi birikimlerini bize aktaran Sn.Prof.Dr.Oktay Güvemli ye teşekkürlerini iletti.Daha sonra kürsüye Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Nuran Cömert çıktı yaptığı konuşmada Öncelikle Oktay Hocamıza ve etkinliği düzenleyen Derneğimize teşekkür etti.134 yıllık geçmişi olan okulumuzun dünyadaki ilk işletmecilik okullarından olduğunu ama bunu pek az insanın bildiğini bu konuda araştırma yapılıp bunu geniş kitlelere aktarmamız gerektiğini belirtti.Ardından Ankara dan söyleşimize katılmak için gelen Ankara Şube Başkanımız Sn.Davut Özdemir söz alarak 134 yıllık köklü tarihte hem iktisadi hem beşeri konuda okulumuz mezunlarının ülkemizin lokomotifi olduğunu belirterek 1915 yılında Çanakkale Savaşında o sene mezun olacak tüm öğrencilerin şehit düştüğünü belirterek şehitlerimizi yad etti.Önceki dönem Genel Başkanımız Sn.Saffet Açıkgözde son olarak söz aldı ve Cumhuriyetin kuruluşunda önemli iktisatçıların,sanayicilerin,devlet adamlarının okulumuz mezunu olduğunu belirterek köklü geçmişimize sahip çıkalım dedi.

Prof.Dr.Oktay Güvemli hocamız yaptığı muhteşem sunumuyla söyleşiye başladı;

Sunumdan satır başları;

Tanzimat’tan (1839)  sonra Osmanlı devleti, iktisadi kuruluşları, oluşturmak ister. Fabrika-i Humayun adı altında fabrikalar kurmaya girişir. Ama mühendis yoktur. İşletmeci yoktur. Muhasebeci yoktur. Fazla başarılı olamaz.  Özel kesimde sermaye birikimi olmadığı için devlet bu fabrikaları kurmak zorunda kalmıştır.

Bu başarısızlık üzerine Paris’e 200 öğrenci gönderilir. Bunlar  Les Ecoles de Haute Etude Commercial okullarında okurlar.  İşletmecilik eğitimi alırlar.  Bu öğrenciler XIX. yüzyılın ikinci yarısında ülkeyi yönetirler.   Bu eğitim, Türklerinİşletme eğitimi ile ilk  tanışmalarıdır..

Bu öğrenciler Napolyon’un Code de Commerce’nin ilk  iki kitabını Kanunname-i Ticaret adı ile yayınlarlar. Bu ilk ticaret kanununda, hem  Avrupa usulü ticaret  şirketleri vardır. Hem de  çift yanlı kayıt düzeni defter sistemi vardır. Ama ticarette şeriat hükümleri geçerlidir. Osmanlı  bankası gibi yabancı sermayeli kurumlar  yararlanır.

1879’da ikinci aşama başlar.  Önce bir ferman ile devlet muhasebesinde çift yanlı kayıt düzenine geçilir. Sonra (1882) İstanbul Ticaret Odası kurulur. Sonra da,  İşletmecilik eğitimi için lisans düzeyinde ilk eğitim kurumu oluşturulur: Hamidiye Ticaret Mektebi... Bugünkü Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi  Artık kâra dayalı işletmecilik ve işletme Eğitimi başlamıştır. O zamana kadar lise düzeyinde yabancı İş dünyasının kurduğu eğitim kurumları vardır.

Hamidiye Ticaret Mektebi, Cumhuriyet döneminde önce Ulum-u Aliye-i Ticariye mektebi  (1924) adını, sonra da Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi (1938) adını alır.  1936’da İ.Ü. İktisat Fakültesi, 1944’de İzmir Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu İşletmecilik eğitimine katılırlar.  1950’ye gelindiğinde Siyasal Bilgiler Fakültesi ile birlikte dört okulun mezun sayısı 432’dir.

 1950’de başlayan liberal iktisat politikaları işletme sayısını patlatır. Büyük bir İDT’nün üretimini yüzlerce işletme  yapmaya başlar (İmalat işletmesi sayısı 1950’de  2.618 iken, bu sayı 1980’de 8.710’a çıkar. İşletmeci ve muhasebeci talebi  hızlı bir artış eğilimine girer.

Patlayan işletmeci ve muhasebeci talebi iki kanaldan karşılanır. İlk kanal yüksek ticaretlerin akademi haline dönüşmesidir. Yedi İTİA’si kurulur bağlı okullar ile birlikte 1980’de 23 okul haline gelirler. 1980’de bu işletme okullarından 4.623 kişi mezun olur.  İkinci kanal yeni üniversitelerin ve fakültelerin kurulmasıdır.

Akademi ve bağlı okulları ile Üniversitelerin fakülteleri sayısı 1980’de 48’e ulaşır. İşletme eğitimi alarak mezun olan toplam öğrenci sayısı 7.287’yi bulur. Böylece 1950’de dört okul ve mezun sayısı 432 iken, 1980’de büyük artış sağlanmış olur.  Bu dönem, işletmecilik eğitiminin atılım yılı olmuştur. Ama muhasebe düşüncesinin batı ile entegrasyonunda bir gelişme olmamıştır.

İşletmecilik eğitimi, 1960 – 1980 döneminde başlattığı atılımı devam ettirmiştir. 1980’de Türk ekonomisinin dışa açılma süreci hem batı ile entegrasyonu  yeniden gündeme getirmiş ve hem de okullaşmayı hızlandırmıştır. Bu dönemdeki işletmecilik gelişmesinin altında 1982 Üniversite reformu yatar.  Bugün de devam eden her ile bir bir üniversite politikası, hem akademisyen, hem muhasebe biliminin çeşitlendirilmesi ve hem de öğrenci sayısını artırır.

2000 Yılına gelindiğinde lisans düzeyinde işletmecilik eğitimi alan öğrenci sayısı 123.000’e, diploma alan öğrenci sayısı ise 18.750’ye ulaşmıştır. Yani 1950’de  432, 1980’de 7.287 olan işletmecilik eğitimi  görmüş  diploma alan öğrenci sayısı  2000’de 18.750’ye ulaşmıştır.    2000 yılı verilerine açık öğretim ve ön lisans dahil değildir. Bu verilere yüksek lisans yapan öğrencileri de eklemek gerekmektedir.

Burada son defa 2014 yılında yapılan bir araştırmadan  söz etmek gereği vardır. Bu araştırmaya göre 2012 -13 öğretim yılında Türkiye’ye yaygınlaşmış 143 fakültede işletmecilik eğitimi alarak diploma alan öğrenci sayısı 40.465’dir.   Yani 2000’de 18.750 olan diploma alan sayısı 2013!de 40.000’i aşmıştır. Bugün muhasebe ve işletme finansı eğitimi veren akademisyen sayısının da 2000’i aştığını belirtmek yanlış olmasa gerektir.

Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ

 

Etkinliğimiz Sn.Prof.Dr.Oktay Güvemli hocamıza Dernek Yöneticilerimiz tarafından sunulan teşekkür plaketimizi hocamıza sunarak sonlandı.

 

Etkinlik İle İlgili Görseller Aşağıdadır.

Etiketler
Yorum Yap

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Anket

Web Sitemiz Nasıl Olmuş?

View Results

Loading ... Loading ...

ISTANBUL için Hava Durumu
ISTANBUL

MAKALELER

VERGİ DAVALARI RIZA BEYAZDUMAN

VERGİ DAVALARI RIZA BEYAZDUMAN ŞUBAT YAZISI

PROJE YÖNETİMİ – Miray KaymakçıLİNKLER

İSTİVAK - İSMMMO - TÜRMOB - MARMARA ÜNİVERSİTESİ - İŞLETME FAKÜLTESİ - İKTİSAT FAKÜLTESİ - SİYASAL BİLGİLER İKTİSADİ DAYANIŞMA -DERNEK LOKALİ (LOKAL PERA)


DESTEKLEYENLER

DESTEKLEYENLER